กำหนดของรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนน

นักปฏิรูปเพียงครั้งเดียวที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลทหารได้แสดงความผิดหวังต่อการถอยหลัง “เป็นเรื่องน่าอับอายที่ NCPO ไม่ได้ยืนกรานเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนเบื้องต้นซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการปฏิรูปการเมือง ตั้งแต่รัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ในปีที่แล้วทุกฝ่ายควรได้ทำอะไรบางอย่างเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนเบื้องต้น

แต่เนื่องจากข้อ จำกัด ด้านเวลาการยกเว้นนี้เป็นที่เข้าใจได้” นายอลงกรณ์กล่าวว่าแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหากฝ่ายต่างๆมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลง แต่ก็ควรจะสามารถลงคะแนนเสียงด้วยตัวเองได้ “ความสำเร็จของการปฏิรูปไม่ได้มาจากการออกกฎหมายใด ๆ แต่เป็นความต้องการทางการเมืองของตัวเอง