ขยายการบริการสู่การขนส่งสาธารณะ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศประกาศว่าจะให้บริการฟรี Wi-Fi บนรถโดยสารสาธารณะ 4,200 คันทั่วประเทศเกาหลีใต้ ในความพยายามที่จะปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูลและลดต้นทุนโทรคมนาคมกระทรวงจะให้ข้อมูล 100 กิกะไบต์ต่อบัสทุก ๆ เดือนเพื่อการใช้งานสาธารณะ รถที่มีบริการ Wi-Fi จะมีสติกเกอร์ติดประกาศกระทรวงเพื่อให้จดจำได้ง่าย

บริการ Wi-Fi สาธารณะมีให้บริการในพื้นที่ที่กำหนดกว่า 13,000 แห่งทั่วประเทศเช่นศูนย์ชุมชนและตลาดดั้งเดิม อย่างไรก็ตามความต้องการที่จะขยายการบริการสู่การขนส่งสาธารณะนั้นชัดเจนสำหรับผู้ใช้เครือข่ายขณะเดินทาง แผนเริ่มต้นคือการเปิดตัวรถโดยสารเมือง 4,200 คันพร้อมบริการ Wi-Fi ในเดือนนี้และติดตั้งอีก 19,800 คันภายในครึ่งหลังของปีนี้ ในขณะที่กระทรวงจะตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของบริการ Wi-Fi สาธารณะ แต่ก็ยังไม่แนะนำให้ทำธุรกรรมทางการเงินหรือปล่อยข้อมูลส่วนบุคคลในขณะที่ใช้งาน