บทบาทสำคัญในการควบคุมเซลล์

การกระตุ้นผลการ GCGR ในการกระตุ้นเอนไซม์ที่มีบทบาทสำคัญในการควบคุมเซลล์ทั้งหมดและก่อให้เกิด PKA ภายในเซลล์ที่เพิ่มขึ้นการศึกษาพบว่าการลบรอย Foxo1 ในตับของหนูลดการผลิตกลูโคสในตับและระดับน้ำตาลในเลือดอย่างมีนัยสำคัญ ผลนี้พร้อมกับสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากงานวิจัยก่อนหน้าที่ทำร่วมกับแผนกพบว่าเราได้ระบุกลไกโมเลกุลเซลล์

และสรีรวิทยาใหม่ที่ Foxo1 ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการส่งสัญญาณ glucagon ผ่าน phosphorylation เพื่อควบคุม gluconeogenesis และระดับน้ำตาลในเลือด การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า Foxo1 เป็นตัวกลางในการลดสัญญาณและรวมฮอร์โมนต่างๆเข้าด้วยกันและโปรตีนไคเนสเซลล์เข้าไปในโปรแกรมที่ควบคุมความไวของอินซูลิน HGP และระดับน้ำตาลในเลือด ระดับ glucagon สูงมีอยู่ในโรคเบาหวานชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2 และ Foxo1 มีบทบาทสำคัญในกลไกพื้นฐานที่ทำให้เกิด gluconeogenesis ในตับและส่งผลให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูงในผู้ป่วยโรคเบาหวาน