ผู้เสียหายจากสหกรณ์คลองจั่นค้านสมชายนั่งกกต.

กลุ่มผู้เสียหายจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นค้านสมชาย ชาญณรงค์กุลเป็นกกต. เหตุมีคดีละเว้นปฏิบัติหน้าที่สมัยเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ตัวแทนประชาชนผู้ได้รับความเสียหายกรณีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด 12 คน นำโดยนางกาญจนา ภู่ทอง ยื่นหนังสือประธานคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอส่งข้อมูลคัดค้านนายสมชาย ชาญณรงค์กุล ผู้ได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งกกต. โดยมีนายสมชาย แสวงการ โฆษกกมธ.ฯเป็นผู้รับเรื่อง

นายสมชาย กล่าวว่า เมื่อได้รับเรื่องมาจะนำข้อมูลเสนอให้ประธานกมธ.เพื่อนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมกมธ.ร่วมกับข้อมูลที่เปิดรับจากประชาชนทั่วไป และข้อมูลที่สอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้องทั้ง 22 องค์กร อาทิ ตำรวจสันติบาล คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) สภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) ซึ่งจะเปิดรับข้อมูลถึงวันที่ 25 พฤษภาคมนี้

“จากนั้นอาจจะเชิญผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ได้รับการสรรหาทั้ง 7 คนเข้าชี้แจงและให้ข้อมูล ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และจะนำเสนอข้อมูลทั้งหมดให้สมาชิกสนช.รับทราบ ส่วนการลงมติขึ้นอยู่กับสนช.จะเป็นผู้ตัดสินใจ อย่างไรก็ตาม เมื่อคดียังไม่ถึงที่สุดถือว่าบุคคลที่ถูกร้องยังบริสุทธิ์ แต่เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม” นายสมชาย กล่าว

ทั้งนี้ ตามหนังสือที่ยื่นถึงประธานกมธ.ตรวจสอบประวัติระบุว่านายสมชาย ชาญณรงค์กุล หนึ่งในผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นกกต. เคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และทำหน้าที่นายทะเบียนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น โดยกระทำการหรือละเว้นกระทำการตามหน้าที่ เป็นเหตุให้ประชาชนที่มายื่นหนังสือได้รับความเสียหาย และได้ฟ้องร้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง โดยในชั้นการสอบสวนระบุว่าการกระทำของนายสมชาย ชาญณรงค์กุล ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จึงเห็นว่าไม่สมควรได้รับความเห็นชอบจากสนช.ให้ดำรงตำแหน่งกกต.-สำนักข่าวไทย